MÁY KHUẤY, MÁY THỔI KHÍ

Chúng tôi cung cấp các loại máy khuấy, máy thổi khí với đủ các chủng loại khác nhau của các hãng nổi tiếng trên thế giới.
MÁY THỔI KHÍ ANLET - JAPAN

Model BS

Model BWH

 Model Multi-stage


Áp lực: 0 - 60kPa

Đầu nối: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm


Áp lực: 0 - 60kPa

Đầu nối: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125mm

 

Multi-stage Roots Vacuum Pum

Model BSS

Model BH

Model BEH


Áp lực: 0 - 50kPa 

Đầu nối: 20, 25, 52, 40mm


Áp lực: 0 - 60kPa

Đầu nối: 50, 65, 80, 100, 125, 150
200, 250, 300, 350mm


Áp lực: 0 - 80kPa

Đầu nối: 50, 65, 80, 100, 125, 150
200, 250, 300, 350, 400mm

MÁY THỔI KHÍ TAIKO - JAPAN

TSS & TSA

R Series

 SSC

 

Lưu Lượng hút: 0.1 – 2.68 m3/p

Áp lực xả: tới 49 Kpa


Lưu Lượng hút: 0.45 – 465 m3/p

Áp lực xả: tới 98 Kpa


Lưu Lượng hút: 1.7 – 26 m3/p

Áp lực xả: tới 200 Kpa

L Series

REX-WT

TL-W


Lưu Lượng hút: 60 – 812 m3/p

Áp lực xả: tới - 50 Kpa


Lưu Lượng hút: 5.7 – 66.5 m3/p

Áp lực xả: tới - 93.3 Kpa


Lưu Lượng hút: 45 – 812 m3/p

Áp lực xả: tới - 88 Kpa